Bonniers konsthall i Stockholm utreder bildkonstens och filmens relationsband i utställningen Resan till månen, och bland annat hur bildkonsten tematiserar teknikskiften.

Bland konstnärerna återfinns välbekanta namn som Douglas Gordon, inte minst känd för sin dygnslånga version av Hitchcocks Psycho. På utställningen visas hans Pretty much every video and film work from about 1992 until now på tv-apparater som står staplade på läskbackar. När Gordon startade sin bana som filminterventionistisk konstnär fanns videospelaren i var mans hem – numera kan vi ingripa i filmen med digitala klippverktyg.

Det underlättar verksamheten för Youtubespexare och inte minst avancerade kollagekonstnärer som Marco Brambilla. Efter att ha regisserat Demolition man skolade han om sig till videokonstnär, men har inte glömt sitt actionspäckade förflutna. Evolution (Megaplex) är en hisnande historielektion i 3d som gestaltar utvecklingsläran genom storfilmens lins. På speltiden tre minuter hinner den rentav utforska rymden.