Axel Danielson, vilka var dina inspirationskällor i arbetet med Pangpangbröder?

Bogdan Dziworskis kortfilmer från 70- och 80-talet
Den första Bogdanfilm jag såg gick på dokumentärmagasinet Ikon för ett antal år sedan och var en 19 minuter lång film om en man utan armar som man får se i tolv uppradade situationer. Han åker skidor, hoppar ner i vatten, kissar från en bro, bland annat. Jag skaffade 3 timmar av Bogdan Dziworskis kortfilmer och var under ett tag av inspelningen av Pangpangbröder inspirerad av denne polske filmare som också var lärare på filmskolan i Katowitze.

Lekfullheten i att använda rent bildberättande för att porträttera en människa var befriande. Under inspelningen av Pangpangbröder använde jag mig ofta av denna metod; att ta bilder av pojkarna, en del arrangerade och andra som skedde i stunden. Många av dessa bilder har hamnat i den slutgiltiga filmen.

Elephant (Alan Clarke, 1989)
I denna kortfilm som Clarke gjorde strax innan han dog skildrar han våldet mellan protestanter och katoliker på Nordirland. Jag har bara sett filmen på Youtube, där den ligger uppdelad på 5 sekvenser men drabbades när jag fick se den av hur kompromisslös den är inför berättelsen, storyn. Filmen är inte uppbyggd kring en berättelse utan är intresserad av beskrivningen, gestaltningen av, i detta fallet, ett problem.

Den består endast av långa steadycam-bilder som följer personer som när de nått sitt mål skjuter ner en annan person. Så börjar en ny lång tagning med samma resultat. Filmen pågår i 30-40 minuter och dess effekt är att det blir en väldigt stark bild av det totalt meningslösa våldet, och hur det aldrig kan lösas genom vedergällning. Den är alltså bra som bild av något, och att prata om den som ”var det en bra film?” blir helt meningslöst.

Det som inspirerade mig med Clarkes film, förutom fotot, var den fasta övertygelsen om den rörliga bildens styrka är beskrivningen snarare än historien. På samma sätt arbetade vi i både inspelningen och klippningen av Pangpangbröder. Situationerna var det vi intresserade oss för, inte den paketerade storyn. Den här typen av uttryck betydde mycket för att börja tänka kring beskrivning kontra berättelse.

Lyckad nedfrysning av herr Moro (Roy Andersson, Kalle Boman, Istvan Borbas)
Består av axplock av viktiga texter, upptäckter, händelser och bilder från människans historia. Varje del är i sig intressant och finns där för sin egen skull. Tillsammans bildar de en fantastisk bild av människan och människans strävan och längtan. Förhållningssättet har varit inspirerande på det sätt att redaktörerna inte varit nervösa för att innehållet ska bli apart, utan varje del är utvald för sin egen skull. Bokens målgrupp är ungdomar, gjord med ett allvar och en hållning som inte är inställsam.

På detta sätt växte förhållningssättet till urvalet av scener i Pangpangbröder fram: vi valde scener och bilder som i sig själva hade en inneboende styrka. En skörhet, en tydlig konflikt, en nerv eller för att de hade något vackert i sig. På samma sätt litade vi på att de enskilt utvalda delarna skulle skapa något större inom ramen för filmen. Men scenerna valdes inte för att peka på något längre fram i handlingen utan valdes var och en för sitt egenvärde.

Axel Danielson är regissör och Pangpangbröder har biopremiär på fredag.

Under rubriken Inspiration frågar vi filmskapare om deras inspirationskällor.