I vårt sprillans vårnummers manifestspecial ingår en text av Dziga Vertov. I sin introduktion till de manifest vi samlat i numret skriver Trond Lundemo att det är människans perceptuella och psykologiska begränsningar som ska övervinnas av filmtekniken i Vertovs ”Varationer på ett manifest” från 1922. I sin lidelsefulla och poetiska text skriver Vertov bland annat: ”Vi tror att det ögonblick är nära då vi kan slunga de rörelsens orkaner ut i rymden som hittills hållits tillbaka av vår taktiska lasso.” Kanske har hans förhoppning fortfarande framtiden för sig.

På Moma i New York pågår för närvarande en utställning med den sovjetiske filmteoretikern och experimentmakaren. Vi som inte har lyxen att besöka den får nöja oss med ovan inscannade skiss. Det är ett av tre diagram som Vertov ritade 1942 inför krigsfilmen Tebe, front!. Bilden hör hemma i den vänstra kolumnen, ljudet i den högra. Hittad här.