Hampe Faustmans film från 1948 gick på tv häromveckan.