Gösta Werner har avlidit, 101 år gammal. Läs gärna de stort uppslagna artiklarna i Svenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad från när han fyllde sekel. Bilden är från Att döda ett barn.