Sedelärande instruktionsmusikal i revolutionärt uppförande