fbpx

Sälj in undertexten!

”Tänk dig tre akter. Tänk: 1. Hans och Greta går ut i skogen. 2. Hans och Greta träffar en häxa. 3. Häxan brinner upp.” Josefine Adolfsson går på manuskurs och får ofrivillig humor.

Ett år av rasistiskt tänkande

Hur i helskotta är det ställt med den svenska filmbranschen? Josefine Adolfsson står inte ut med den naivitet som uppenbarats efter Play och Liten skär och alla små brokiga. Varför ska man försvara luddiga idéer i ”filmkonsten” medan en sportgubbe som Bo Hansson får utstå medeltida spöstraff?

Kvalitet

Kvalitet.

I tidningarna skrivs det med jämna mellanrum om kvalitetsfilm. Det har det alltid gjort, i alla fall ända sedan kvalitet hamnade överst på dagordningen i samband med filmreformen 1963 och grundandet av Svenska Filminstitutet. I kommittédirektivet till den pågående filmutredningen heter det värdefull film istället för kvalitetsfilm. Men det är män som bestämmer vad som är bra och viktigt.

Digilistan

På Sveriges Televisions hemsida finns 2 000 timmar tv. På Youtube finns miljarder av filmklipp. På Statens ljud- och bildarkiv, Karlavägen 98, Stockholm, finns 1,3 miljoner digitala mediefiler. Forskningschefen Pelle Snickars undrar vad det är för vits med arkiven om ingen använder dem.