Krishanteringen av covid-19-stöden till filmbranschen har skötts på ett väldigt bra sätt av Filminstitutet, så hatten av för det först. Jag tror också att det faktum att filmavtalet funnits 1963 mellan 2016 var en tillgång, Kulturdepartementet, Svenska Filminstitutet och Filmbranschen känner varandra väl sedan dess så ingen behövde gå runt och presentera sig utan samtliga inblandade kunde sätta igång att jobba och hade bra grundkunskaper om varandra. Den andan mellan parterna som varit under denna period är något jag hoppas kan stanna kvar i framtiden.

När VD Anna Serner har meddelat sin avgång så ställs frågan om vem som ska ta vid. Jag tror faktiskt kulturdepartementet först måste fråga sig vad ska Svenska Filminstitutets roll ska vara i framtiden. Varför det är kulturdepartement och inte filmbranschen som måste ställa sig den frågan? För att dåvarande kulturministern var oerhört tydlig i sin uppsägning av det 53-åriga filmavtalet via Dagens Nyheter fredagen den 8 maj 2015: ”Staten tar över ansvaret för filmpolitiken.” Jag tror inte att man då anade de utmaningar som var på väg med globalisering, förändringar i konsumentbeteende, tillväxten i produktionssegmentet etc.

Risken eller chansen, beroende på hur man ser det, finns att Filminstitutets plats i det svenska filmlandskapet förminskas.

Tidigare har SFI:s monetära insatser i film varit avgörande för om ett filmprojekt blir av. Det är inget att snacka om att så är det givetvis fortfarande, men då har kommit in stora aktörer på marknaden med större omsättningar än vårt eget BNP så ritas kartan om. Risken eller chansen, beroende på hur man ser det, finns att Filminstitutets plats i det svenska filmlandskapet förminskas och ramarna på den svenska film- och tv-marknaden bestäms av aktörer som är multinationella och inte behöver ta hänsyn till nationella skatter, regler, önskemål eller kulturpolitik. Vidare måste man från regeringens sida ta tag i både produktionsincitament och piracy, det är ödesfrågor för branschens framtid och det kommer också att påverka hur både vår och SFI:s framtid ser ut. När detta är avklarat kan man bestämma om man ska ha en VD som ska avveckla eller utveckla filminstitutet i framtiden.

Peter Fornstam är vd för Svenska bio och ordförande för Sveriges Biografägareförbund.

Läs övriga delar av serien här.