Harry Schein, Vilhelm Moberg och Nils Petter Sundgren duellerar om pilsnerfilmens vara eller inte vara i tv.