Med anledning av ett stundande Moma-evenemang ägnat Saul Bass, apropå boken Saul Bass: A life in film & design, har Art of the title klippt ihop några av hans klassiska titelsekvenser. Via Mubi.