FLM är Sveriges filmtidskrift sedan 2007

FLM är sedan 2007 Sveriges filmtidskrift. Inga fjäskiga idolporträtt av Hollywoodstjärnor. Istället nyfikna reportage och fördjupande kulturjournalistik.Vi har även bjudit in filmvetare, praktiskt verksamma filmarbetare och författare för att delta i och bredda diskussionen. Vår ambition är att samla kunniga skribenter för ett initierat men tillgängligt samtal om filmen som konstform och samhällsfenomen. FLM har inte bara ett fokus på biorepertoaren utan såväl historisk som samtida film.

Kritik, essäer och intervjuer om film

Vi publicerar allt från essäer och kritik och samtal till tematiska fördjupningar. En annan bärande idé är att lyfta blicken, vilket innebär att FLM bland annat skriver om kortfilm, filmfestivaler, filmlitteratur samt andra former av rörliga bilder.

Fyra nummer om året och övrig tid på nätet

Våren 2017 startades ett digitalt magasin/nyhetsbrev vid namn FLM Weekend, som kombinerar exklusivt digitalt material som kritik, essäer och debatter samt återpublicerade texter ur den tryckta tidskriften. På nätet publicerar vi exempelvis regelbundet filmrecensioner som inte finns i den tryckta tidskriften. Dessutom publicerar vi rapporter från filmfestivaler: från Göteborgs filmfestival till Karlovy Vary i Tjeckien och Oberhausen i Tyskland.

Tidskriften

Sveriges ledande filmtidskrift sedan 2007. På papper fyra gånger om året. Med en vaksam blick på vad som händer i filmvärlden genom nyfikna essäer och reportage och fördjupande kulturjournalistik.

FLM nominerades till Årets kulturtidskrift 2011, 2016 och 2022. Redaktionen mottog år 2010 Jurgen Schildt-priset för filmpublicistik och tilldelades 2011 års Kurt Linder-stipendium.

FLM grundades 2007 av Jacob Lundström och Jonas Holmberg.

Beställ

Besök shop.flm.nu.

Fakta

Chefredaktör: Olga Ruin (olga@flm.nu)

Formgivning: Adam Dahlstedt, Add Studio

Utkommer: 4 gånger om året

Distribution: Tidsam och Nätverkstan

Återförsäljare: Omkring 100 stycken – komplett lista finns här.

Utgivare: Flm Media AB

Bankgiro: 5778-2484

ISSN: 1654-711X

Adress: Flm Media AB, Box 6339, 102 35 Stockholm