Read more »" />Read more »" />Om FLM – FLM

Om FLM

Tidskriften

Sveriges ledande filmtidskrift sedan 2007. På papper fyra gånger om året. Med en vaksam blick på vad som händer i filmvärlden genom nyfikna essäer och reportage och fördjupande kulturjournalistik.

FLM nominerades till Årets kulturtidskrift 2011 och 2016. Redaktionen mottog år 2010 Jurgen Schildt-priset för filmpublicistik och tilldelades 2011 års Kurt Linder-stipendium.

FLM grundades 2007 av Jacob Lundström och Jonas Holmberg.

Weekend

Vårt nya digital veckomagasin. Med noga utvalda filmtips, kommentarer, recensioner, essäer, intervjuer, utdrag ur Tarkovskijs dagbok, med mycket mera. Nytt nummer varje torsdag klockan 16.

Fakta

Chefredaktör: Jacob Lundström (jacob@flm.nu)

Bildredaktör: Maja Kristin Nylander

Medarbetare: Charlotte Wiberg

Formgivning: The Apartment

Utkommer: 4 gånger om året

Distribution: Interpress och Nätverkstan

Återförsäljare: Omkring 100 stycken – komplett lista finns här

Utgivare: Flm Media AB

Bankgiro: 5778-2484

ISSN: 1654-711X

Adress: Flm Media AB, Box 6339, 102 35 Stockholm